กิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา มีทั้งหมด 3 กิจกรรมได้แก่
ตรวจสายตา(แจกแว่นสายตายาว สำหรับ ท่านที่มีค่าสายตายาวตั้งแต่ +50 ถึง +350 )
ตัดผมฟรีโดยช่างฝีมือ
และซื้อสินค้าราคาถูกจากธงฟ้าพาณิชย์ครับ

” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “