ขั้นตอนการรับบัตรคิวทำหมัน

ประกาศ….ท่านใดที่ลงชื่อทำหมันสุนัขและแมวไว้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ วัดทุ่งครุ
 
สามารถตรวจรายชื่อของท่านได้ …. (ตามรูปใต้โพส)
 
ทั้งนี้ ขอแจ้งขั้นตอนการรับบริการในวันพรุ่งนี้ เพื่อท่านจะได้รับการบริการที่สะดวกและเป็นระเบียบร้อย
 
“ทำหมันเรารับทำเฉพาะคิวจองเท่านั้น”