งานปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ อยู่ในขั้นตอนการผลักดันงบประมาณปี 2567

งานปรับปรุงสวนธนบุรีรมย์ อยู่ในขั้นตอนการผลักดันงบประมาณปี 2567
สวัสดีครับ ผม ไอซ์ กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ โพสต์นี้จะขอนำเรื่องของส่วนงานสวนธนบุรีรมย์ประจำเขตทุ่งครุของเรามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันครับ ว่าในปีนี้จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในจุดไหนบ้างเพราะ สวนธนบุรีรมย์ของเรานั้นก็มีคนมาออกกำลังยามเช้ากันเยอะพอสมควรครับ
.
สำหรับสวนธนบุรีรมย์นั้นพี่น้องคนทุ่งครุใช้เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายกันในทุกเช้าและเย็นหรือแม้กระทั้งทั้งวัน เวลาผมลงพื้นที่และแวะเข้าไปที่สวนธนฯ ก็ได้รับฟังข้อร้องเรียนจากพี่น้องที่มาออกกำลังกายในที่นั้นเยอะพอสมควรครับว่าอยากให้ช่วยปรับปรุงตรงนู้น ตรงนั้น แต่ผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนครับว่าผมไม่มีอำนาจสั่งการแต่อย่างใดครับ ทำได้แค่ประสานและผลักดันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นครับ
ในเล่มงบประมาณปี 2567 ส่วนงานสวนธนบุรีรมย์ที่ได้ยื่นขอให้มีการปรับปรุงภายในสวนธนฯ มีดังต่อไปนี้ครับ
.
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้เป็นหลอดไฟ LED ในส่วนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะ ระบบเก่าไม่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนเนื่องจากไฟช็อตบ่อยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการสวน
.
2. ปรับปรุงระบบสปริงเกอร์ภายในสวนธนฯ เปลี่ยนเป็นระบบรดน้ำอัตโนมัติ เพราะ ระบบเดิมไม่ครอบคลุมพื้นที่หลังจากเจ้าหน้าที่ดูแลทำให้บางพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร
.
3. ศาลาพักผ่อน ปัจจุบันยุบสภาพและได้รื้อถอนแล้ว ขอทดแทน 3 หลัง เพื่อเป็นที่หลบแดดหลบฝน และนั่งพักผ่อนของผู้ใช้บริการ
.
4. รั้วสวน สร้างเมื่อ 20 มีนาคม 2538 ปัจจุบันบางส่วนเอียงและไม่สูงของเดิม 2 เมตร ขอใหม่เป็น 3 เมตร และซ่อมรั้วเอียง เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดกับผู้ใช้บริการสวน
.
ในส่วนงานของสวนธนฯ ที่จะได้รับงบประมาณในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานปรับปรุงและหาเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนทำให้การทำงานดูแลพื้นที่สีเขียวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและถ้าตรงจุดไหนพี่น้องเห็นว่าควรมีการปรับปรุงก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยนะครับ ผมยินดีประสานและผลักดันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงความต้องการของพี่น้องต่อไปครับ
.
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานจริงทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมมือกันผลักดันงบประมาณที่กำลังพิจารณาอยู่นี้ทำให้พื้นที่สีเขียวของทุ่งครุคงอยู่คู่ตลอดไปกับพี่น้องชาวทุ่งครุทุกรุ่นที่เข้ามาใช้บริการตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มากๆ นะครับ
.
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “