งานปรับปรุงและก่อสร้าง ร.ร.นาหลวง

งานปรับปรุงและก่อสร้าง ภายใน ร.ร.นาหลวง

สำหรับสภากรุงเทพมหานครได้มีมติผ่านสภาให้มีการก่อสร้าง เพราะ เห็นถึงปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพราะ โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 – ม.6 ซึ่งพื้นที่ของโรงเรียนก็ไม่ได้ใหญ่มากนักในการเปิดการเรียนการสอนนี้

ในปีงบประมาณ 2567 นี้ ทางสำนักงานเขตทุ่งครุและตัวผมเองก็จะคอยผลักดันและประสานนำงบประมาณเข้ามาซ่อมแซมปรับปรุงให้กับทางโรงเรียนนาหลวงครับ ในการก่อสร้างและปรับปรุงมีดังนี้นะครับ
 
  1. ซ่อมแซมรอยร้าวทางเดินระหว่างอาคารทุกชั้น
  2. ก่อสร้างกันสาดทางเชื่อมทางเดินจำนวน 1 แห่ง
  3. สร้างหลังคาโค้งโครงเหล็กคลุมสนามกีฬา จำนวน 1 แห่ง ก็เพื่อเป็นที่กันแดด กันฝน และไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนครับ , มีการต่อเติมหลังคา จำนวน 2 แห่ง
  4. ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร
  5. ปรับปรุงบ่อดักไขมัน สิ่งเหล่านี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับ
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร , สภากรุงเทพมหานคร , ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ , ฝ่ายโยธาฯ ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานจริงทุกๆ ท่านมากๆ นะครับ
 
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร , สภากรุงเทพมหานคร , ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ , ฝ่ายโยธาฯ ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานจริงทุกๆ ท่านมากๆ นะครับ
 
LINE : @kittipong
Tiktok : icekittipong_r
Twitter : @ICE_KittipongR
โทรศัพท์ : 084-279-2258
ช่องทางการติดต่อ-facebook