งานปรับปรุงโรงยิมทั้ง 4 แห่ง ศูนย์กีฬาฯ บางมด

งานปรับปรุงโรงยิมทั้ง 4 แห่ง ศูนย์กีฬาฯ บางมด

จากการใช้งานอย่างหนักหน่วงในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา และเปิดใช้งานได้ประมาณ 2 ปี ตอนนี้กรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมผลักดันให้มีการปรับปรุงเพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีมากกว่าเดิมแล้วนะครับ ✌

” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน ”