งานปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง

” งานปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง “

โรงเรียนนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเขตทุ่งครุ มีนักเรียนประมาณ 4,000 คน อาคารหลายๆ แห่งไม่เพียงพอครับ ในส่วนของสภากทม. ก็มีส่วนร่วมในการผลักดันครั้งนี้และอนาคตต้องมีการพัฒนาอีกหลายอย่างแน่นอนครับ ✌

” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “

โรงเรียนนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเขตทุ่งครุ มีนักเรียนประมาณ 4,000 คน อาคารหลายๆ แห่งไม่เพียงพอครับ ในส่วนของสภากทม. ก็มีส่วนร่วมในการผลักดันครั้งนี้และอนาคตต้องมีการพัฒนาอีกหลายอย่างแน่นอนครับ ✌

” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “