งานเสวนาเครือข่ายหมู่บ้านจัดสรรภายในเขตทุ่งครุ ที่ มจธ. (บางมด)

สวัสดีครับ ผม ไอซ์ กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและเสวนาพร้อมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครและตัวแทนหมู่บ้านจัดสรรทั่วทุ่งครุ เป็นการพูดคุยกันในเบื้องต้น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทางสำนักงานเขตทุ่งครุ เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาภาคีเครือข่าย สร้างเขตทุ่งครุเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านบริหารจัดการดี ณ ศูนย์ประชุม Science Learning Space ห้อง SCL 216 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในส่วนตัวผมเองก็มีการพูดในฐานะที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ได้พูดเพียงสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาของเขตทุ่งครุของพวกเราทั้งเรื่อง การจราจร , โรงพยาบาล , ถนนภายในเขต , จำนวนบุคลากร , ถนนที่เวนคืนที่ดิน และอีกหลายเรื่อง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้พูดในที่ประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านให้ได้รับทราบไปพร้อมๆ กับทางฝ่ายบริหารด้วยเลยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่ว่าจะชุมชนหรือหมู่บ้าน หรือผู้ที่บ้านเป็นของตัวเองล้วนแล้วแต่พบกับปัญหาที่ผมได้พูดไปกันหมดทั้งสิ้น
 
ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกันอีกในอนาคตแน่นอนครับ ทั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมร่วมกับหมู่บ้านจัดสรรในเขตทุ่งครุของพวกเราอีกครั้งเพื่อแสวงหาความร่วมมือร่วมกันและทำให้ทุ่งครุของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องแก้ปัญหาร่วมกันในหลายๆ เรื่องที่เขตไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองจึงต้องขอความร่วมมือกับทางหมู่บ้านจัดสรรและผมในฐานะนักการเมืองท้องถิ่น ส.ก. ในพื้นที่ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเต็มที่