ตรวจสุขภาพคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบฟรี ที่วิเศษสุขนครคอนโด ประชาอุทิศ45

ตรวจสุขภาพคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบ ฟรีที่วิเศษสุขนครคอนโด ประชาอุทิศ45

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.
วิเศษสุขนครคอนโด ประชาอุทิศ45
การตรวจสุขภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมต่อโรคภัยไข้เจ็บที่ยังมาไม่ถึง แต่การไม่เจ็บไม่ป่วยถือว่าดีที่สุดแล้วครับ แต่เราก็ปฎิเสธไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพ เพราะถ้าหากเกิดตรวจพบเจอสิ่งผิดปกติก่อนก็จะได้เตรียมความพร้อมและรักษาได้ทันถ่วงทีครับ
 
การตรวจคัดกรองภาวะเส้นเลือดแดงตีบ เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆเช่น ภาวะหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งโรคดังกล่าว เป็นภัยเงียบโดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ ไต และผู้ที่มีความเสี่ยง ผมจึงอยากเชิญชวนท่านที่มีอายุตั้งแต่ 35-85ปี ให้ได้รับการตรวจคัดกรองครับ
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “