ตัดแต่งต้นไม้ แก้ไขปัญหาบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่

ปัยหาเรื่องของต้นไม้สาธารณะริมทาง มีรับแจ้งอยู่บ่อยครั้ง บางต้นสุงพันสายไฟ บางต้นขยายใหญ่ทำให้การมองเห็นในการขับขี่ไม่สะดวก หรือ ทำให้ทางเดินเท้าแคบลง แต่เราไม่สามารถยกเลิกปลูกหรือเอาต้นไม้ออกได้ครับ เพราะการที่ปลูกต้นไม้ริมทางจะช่วยสังเคราะห์และลดมลภาวะทางอากาศให้กับโลกของเราครับ
 
ดังนั้นทุกท่านมีโอกาสช่วยกันพัฒนาในพื้นที่ของเราน่าอยู่ หากพบว่าพื้นที่ไหนมีต้นไม้ที่เกรงว่าจะทำให้เกิดอันตราย สามารถแจ้งประสานมาทางผมได้ครับ ผมจะได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แก้ไขให้ครับผม
LINE : @kittipong
Tiktok : icekittipong_r
Twitter : @ICE_KittipongR
โทรศัพท์ : 084-279-2258
ช่องทางการติดต่อ-facebook