ถังขยะในทุ่งครุได้รับการจัดสรรใหม่

สวัสดีครับ ผม ไอซ์ กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ โพสต์นี้ขอนำเรี่องถังขยะที่เคยได้พูดไปเมื่อหลายเดือนก่อนมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับ ว่าเรื่องไปถึงไหนบ้างแล้วและมีแนวทางอย่างไร มีจำนวนเท่าไหร่ที่ได้จัดสรรมาที่เขตทุ่งครุของเรา
 
สำหรับถังขยะภายในเขตทุ่งครุของเรานั้นของเดิมมีสภาพที่เก่าและไม่ได้มีการจัดสรรมานานหลายปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ทางกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร ได้มีร่วมมือกันเพื่อทำให้
การจัดสรรถังขยะใหม่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในรายละเอียดมีดังต่อไปนี้นะครับ
1. ถังขยะ ขนาด 240 ลิตร มีทั้งหมด 1,100 ถัง
2. ถังขยะ ขนาด 130 ลิตร มีทั้งหมด 1,100 ถัง
 
โดยถังขยะรุ่นใหม่จะมีสีทั้งขนาด 130 ลิตร และ 240 ลิตร มีถัง 3 รูปแบบ คือ ถังสีน้ำเงิน สำหรับรองรับขยะทั่วไป ถังสีเขียว สำหรับรองรับขยะเศษอาหาร และสีเหลือง สำหรับรองรับขยะนำกลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE) โดยสำนักงานเขตทุกเขตจะนำไปตั้งวางในสถานที่ต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงเขตทุ่งครุของเราเร็วๆ นี้นะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าถังขยะที่เป็นของกรุงเทพมหานครไม่สามารถนำไปตั้งไว้ที่ส่วนบุคคลหรือนำไปเป็นของตัวเองได้นะครับ ส่วนจะเริ่มมีการส่งมอบเพื่อนำไปไว้ที่ชุมชนที่ได้จดทะเบียนของกรุงเทพมหานครหรือจุดไหนกันบ้าง ทางผมจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบกันอีกครั้งนะครับ
 
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครที่ได้ร่วมมือกันผลักดันในเรื่องนี้และให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการที่ดีต่อไปในอนาคตมากๆ นะครับ
 
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “