ที่สวนธนบุรีรมย์อยากให้ผมผลักดันอะไรเพิ่มบ้างครับ

ที่สวนธนบุรีรมย์อยากให้ผมผลักดันอะไรเพิ่มบ้างครับ?
 
ซ่อมถนนแล้ว✅️
เปิดสวนตีสี่✅️
ได้ที่ยืดเหยียดเพิ่ม✅️
ได้ไฟส่องสว่างใหม่(งบผ่านแล้ว)✅️
ที่จับสำหรับกายภาพ✅️
 
(ที่ได้รับแจ้งมา)
บาร์โหน
ที่ยืดเหยียดเท้าโดยเฉพาะ
ที่สำหรับเตะตะกร้อ
หลังคาบริเวณเพาะกาย
ฯลฯ
 
แจ้งกันเข้ามาได้เลย จะผลักดันให้เต็มที่เลยครับ