ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

ขอมาประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ต้องการฝึกอาชีพและหาตารางเรียนตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเหมาะสำหรับที่ทำงานประจำและมีเวลาว่างเฉพาะวันอาทิตย์ ทางโรงเรียนเปิดหลายหลักสูตร ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์ของทางโรงเรียนได้นะครับ
 
#รับสมัครรอบวันอาทิตย์…สมัครโดยเขียนใบสมัครที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) สำหรับรอบวันอาทิตย์ #เปิดเรียน 7 มกราคม 2567 รายงานตัวเวลา 09.00 น.
 
CR.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)