ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเขตทุ่งครุในเรื่อง งบประมาณปี 2567 ของเขตทุ่งครุ

ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเขตทุ่งครุในเรื่อง งบประมาณปี 2567 ของเขตทุ่งครุ
สวัสดีครับ ผม ไอซ์ กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ เมื่อวานก่อนผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานเขตทุ่งครุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเขตทุ่งครุในทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมพูดคุยกันในเรื่องของ งบประมาณปี 2567 นี้ครับ
.
สำหรับงบประมาณปี 2567 ที่เป็นงบประจำของเขตทุ่งครุในปีนี้นั้นส่วนใหญ่จะจัดเป็นค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานเขตและเป็นเงินเดือนประจำของข้าราชการและลูกจ้างทั้งหมดของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวน 40 % ของเงินงบประมาณครับ อีก 60 % เป็นเงินซ่อมแซม , ปรับปรุง , ลงทุน การลงทุนไม่ใช่เอาไปซื้อหุ้นอะไรนะครับ เป็นคำศัพท์ทางราชการที่จะนำเงินเหล่านั้นมาพัฒนาในพื้นที่เช่น ก่อสร้างถนนปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้นครับ
รายละเอียดงบประมาณในด้านต่างๆ เมื่อได้ผ่านในขั้นตอนของทางราชการแล้ว ตั้งแต่วาระที่ 1-3 ที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้เงินต่างๆ ที่เป็นภาษีของประชาชนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวทุ่งครุทุกท่านต่อไปครับ
.
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารตลอดจนถึงหน่วยงานต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานจริงทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานของทางราชการเพื่อนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวทุ่งครุให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ
.
” ทุ่งครุมี ส.ก.แล้ว ใช้ ส.ก.ให้คุ้มๆภาษีกันได้เลยนะครับ “
.