ประปาและไฟฟ้า แจ้งปรับปรุงในวันที่9 เมษายน 2567

ประปาและไฟฟ้า แจ้งปรับปรุงในวันที่9 เมษายน 2567 สำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่น้ำไม่ไหล เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ก่อนออกจากบ้าน และท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าดับและมีผู้ป่วย ให้เตรียมความพร้อมครับ
.
“ทุ่งครุมี ส.ก.แล้ว ใช้ ส.ก.ให้คุ้มๆภาษีกันได้เลยนะครับ”