ป้ายชั่วคราวระหว่างรอป้ายจากสำนักจราจรฯ

ขอความร่วมมือพี่น้องที่สัญจรผ่านเส้นนี้ให้ทำตามกฎจราจรเพื่อลดปัญหาต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ และ ปลุกจิตสำนึกในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
 
ส่วนเรื่องระยะยาวผมได้ประสานงานแก้ไขกับทาง สจส. ทั้งป้ายสัญลักษณ์และสัญญาณไฟรอแต่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขให้นะครับ
 
” เข้าใจพื้นที่ เข้าถึงปัญหา ไม่ได้มาแค่ตอนหาเสียง “
LINE : @kittipong
Tiktok : icekittipong_r
Twitter : @ICE_KittipongR
โทรศัพท์ : 084-279-2258
ช่องทางการติดต่อ-facebook