พี่ๆ ฝ่ายโยธาฯ ดำเนินการลอกท่อให้แล้วนะครับ ซ.ประชาอุทิศ 49