มูลนิธิ Soidog ลงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.- 6 ต.ค. 2566

สวัสดีครับ ผม ไอซ์ กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในเขตท่งครุทราบว่า ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2566 จะมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ Soidog ลงพื้นที่เพื่อที่จับสุนัขจร มาทำหมัน เพื่อเป็นการลดการขยายพันธุ์ และช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ไร้คนสนใจให้ได้รับการดูแลรักษา ปรับปรุงสวัสดิภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสรรค์สังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และยุติการทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิง
.
ซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ คือการลงพื้นที่เพื่อจับสุนัขที่อยู่ตามชุมชนตามซอยต่างๆ มาทำหมัน และพักฟื้นให้แข็งแรงและปล่อยกลับสู่ถิ่นเดิม เพื่อลดปัญหาการขยายพันธ์ุเพิ่ม และไม่ให้มีหมาฝุงใหม่เข้ามาแทนที่ หากท่านใดพบว่าในซอยหรือชุมชนที่เราพักอาศํยอยู่นั้น มีหมาจรอยู่ สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับ เพื่อประสานเจ้าหน้าไปจับและนำมาทำหมันครับ
.
นอกเหนือจากที่จะทำหมัน สุนัขจรแล้ว เจ้าหน้าที่ยังรับทำหมันสำหรับสุนัขที่มีเจ้าของด้วยนะครับ ขอให้ท่านที่ต้องการนำสุนัขมาทำหมัน โทร.นัดหมายกับเจ้าหน้าล่วงหน้า 1 วันครับ
.
สถานที่จัดกิจกรรม วัดหลวงพ่อโอภาสี ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.- 6 ต.ค. 2566
.
🌟การนัดหมายกรณีขอนำสุนัขมาทำหมัน
.
ต้องติดต่อจองคิวก่อนนำสุนัขเข้าก่อน 1 วัน ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์แนะนำให้ตรวจเลือดก่อนนำเข้ามาทำหมัน ถ้ามีสมุดวัคซีนให้นำเข้ามาด้วยและต้องนำสุนัขเข้ามาก่อนเวลา 09.00 น.
เบอร์โทรติดต่อจองคิว 0930374419 หรือ 0630247813 วันทำการ จันทร์-ศุกร์
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “