รับขอร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนหลังสวนธน

รับขอร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนหลังสวนธน

ร้องขอแผ่นปูนเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา รถจักรยายนต์เลี้ยวไปพ้น ทำให้รถตกขอบปูนและทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่
 
ผม ประสานไปทางฝ่ายโยธาฯ สำนักงานแขตทุ่งครุ เพื่อนำแผ่นปูนมาเสริมให้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับ
 
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “
LINE : @kittipong
Tiktok : icekittipong_r
Twitter : @ICE_KittipongR
โทรศัพท์ : 084-279-2258
ช่องทางการติดต่อ-facebook