รับเรื่องสัญญาณไฟคนข้ามถนน บริเวณหน้าบิ๊กซีประชาอุทิศ ชำรุด

รับเรื่องสัญญาณไฟคนข้ามถนน บริเวณหน้าบิ๊กซีประชาอุทิศ ชำรุด ทำให้เวลาข้ามถนน ข้ามลำบากเพราะบริเวณนั้น มีรถสัญจรหนาแน่น
 
ผมจึงประสานไปยัง สำนักการจราจรและขนส่ง ให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขสัญญาณไฟคนข้ามถนนให้ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ