รายได้จากจำหน่ายสินค้าเพื่อปรับปรุงสถานศึกษา

 สถานที่จัดงาน โรงเรียนมูฮำมดียะห์อนุสรณ์ ประชาอุทิศ 70 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพื่อใช้บำรุงและปรับปรุงกิจการต่างๆของสถานศึกษาครับ

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องชาวทุ่งครุและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมเลือกชื้อสินค้า อาหาร เสื้อผ้า จากร้านค้าที่มาออกร้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนและถือว่าได้ร่วมทำบุญด้วยกันครับ