ร่วมยินดี ส่งมอบสิ่งของให้กับชุมชน ในเขตทุ่งครุ

สวัสดีครับ ผม ไอซ์ กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ โพสต์นี้ขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจแบบง่ายๆ กับ งบชุมชน 200,000 บาท ของกรุงเทพมหานครนะครับ ว่าคืออะไรแล้วมีมาได้อย่างไร จากตอนเลือกตั้ง ส.ก. ปี 2565 คือ นโยบายหาเสียงเลือกตั้งที่ได้รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้
 
สำหรับเรื่องนี้ได้มีการผลักดันกันตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วโดยได้รับเสียงสนันสนุนจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากทุกพรรคการเมืองสนับสนุนเพื่อจะได้นำเงินเหล่านี้มาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ภายในชุมชนได้ เช่น พัดลม , เครื่องขยายเสียง , กล้อง CCTV ฯลฯ เพราะ พวกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าความต้องการของชุมชนนั้นต้องการอะไรบ้าง บางชุมชนต้องการแบบนี้และบางชุมชนต้องการอีกแบบหนึ่ง
 
ในการจัดหาสิ่งของเหล่านี้ที่ต้องพูดถึงอย่างมากเลยคือ ฝ่ายพัฒนาฯ เขตทุ่งครุ และท่านผู้อำนวยการเขตรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนเพราะ บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ต้องเสียสละเวลาอย่างมากที่ต้องเดินเรื่องและให้คำแนะนำกับชาวชุมชนในเขตทุ่งครุ และสิ่งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้ชื่อก็คือ “ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
ในครั้งนี้ขอเชิญชวนหมู่บ้านที่อยู่ในทุ่งครุรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นชุมชนเพื่อจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเขตทุ่งครุและยังมีโอกาสได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เมื่อหมู่บ้านของท่านได้มีการโอนมอบให้เป็นพื้นที่สาธารณะทั้งหมดแล้วนะครับ ตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนดไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพราะ ถ้าหากยังเป็นพื้นที่เอกชนกรุงเทพมหานครก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องอะไรได้ครับ ผมขอเชิญชวนทุกหมู่บ้านนะครับ
 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ฝ่ายพัฒนาฯ เขตทุ่งครุ , สำนักงานเขตทุ่งครุ ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานจริงทุกๆ ท่านและพี่น้องชาวชุมชนที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าโครงการดังกล่าวมากๆ นะครับ

 
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “