ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียน ชุมชนคลองเก้าห้อง ซ.ประชาอุทิศ 90

สำหรับเรื่องที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็เป็นเรื่องฟุตบาททางเท้าที่อยู่ในบริเวณนั้นครับทั้งพื้นไม่สม่ำเสมอ ผมนึกว่าผมอยู่ที่ทะเลครับเป็นลูกคลื่นเลยครับพี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาอีกว่าเดินสะดุดล้มหัวทิ่มมาหลายรายแล้วครับ ในเรื่องนี้ผมจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
 
ในส่วนของจุดที่เป็นอันตรายและเป็นหลุมลึกประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเลยครับเรื่องนี้ส่วนนึงมาจากระยะเวลาที่ได้มีการก่อสร้างที่นานมากแล้ว อีกส่วนนึงจากการที่กรุงเทพมหานครมีการทรุดตัวของพื้นดินปีล่ะ 1-3 ซม. โดยประมาณซึ่งการแก้ไขผมได้มีการแจ้งให้หน่วยงานได้รับทราบบ้างแล้วครับ และยังมีปัญหาภายในชุมชนเรื่อง ลอกท่อดูดเลนตามท่อระบายน้ำต่าง ๆ เรื่องนี้ผมก็จะประสานงานการแก้ไขให้นะครับ
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะได้เข้าดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงต่อไปมากๆ นะครับ
 
” เข้าใจพื้นที่ เข้าถึงปัญหา ไม่ได้มาแค่ตอนหาเสียง “