ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน มาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกัน

สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

วันที่ 14 และ 15 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 -14.00 น. มีสินค้าธงฟ้ามาจำหน่าย ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ครับ
 
14/03/67
ชุมชนดารุลอิบาดะห์ ชุมชนนูรุลฮูดาห์
 
15/03/67
ชุมชนหมู่6 ทุ่งครุ ประชาอุทิศ 107
 
ธงฟ้าพาณิชย์ รถเคลื่อนที่ ที่นำสินค้าดี ราคาประหยัดมาจำหน่าย อาทิเช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร
เครื่องครัวต่างๆ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน และอื่นๆอีกมากมายมาจำหน่ายให้กับพี่น้องในชุมชนครับ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้ทุกท่านให้ได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกครับ
 
 หมายเหตุ สถานที่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมครับ
 
“ทุ่งครุมี ส.ก.แล้ว ใช้ ส.ก.ให้คุ้มๆภาษีกันได้เลยนะครับ”