วันพุธนี้ มีตรวจคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT) และแจกแว่นสายตายาว (100ท่านแรก) ฟรี!!

วันพุธนี้ มีตรวจคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT) และแจกแว่นสายตายาว (100ท่านแรก) ฟรี!!
ผม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการตรวจ คัดกรองความเสี่ยงภาวะเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT) และตรวจวัดค่าสายตา แจกแว่นฟรี 100ท่านแรก สำหรับท่านที่มีค่าสายตายาว +50 ถึง +350 ฟรี
.
การตรวจหาภาวะเส้นเลือดเเดงตีบตัน เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ภัยเงียบ อันตรายใกล้ตัว สำหรับกลุ่มเสี่ยง ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน ไขมัน ไต หัวใจ
.
ผู้เข้ารับการตรวจ มึคุณสมบัติดังนี้
.
มีอายุระหว่าง 35 – 85 ปี (ใช้สิทธิ์การรักษาบัตรทองในเขตกทม.)
.
มีโรคประจำตัว ดังนี้
เบาหวาน ความดัน ไขมันในเส้นเลือด
โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือด
มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรค หัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต
มีน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัม
มีอาการเวียนหัว หน้ามืด มึนงง เดินเซ นอนไม่หลับ ใจสั่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก
รับคิวตรวจ วันละ50คน
.
สิ่งที่ต้องนำมาลงทะเบียนตรวจบัตรประชาชนตัวจริง (ลงทะเบียนหน้างาน)
.
วันพุธที 6 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.
มัสยิดอัตตักวา ประชาอุทิศ59
.
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “