วันพุธนี้ มีตรวจคัดกรองเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT)และแจกแว่นสายตายาว (100ท่านแรก) ฟรี!!

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการตรวจ คัดกรองความเสี่ยงภาวะเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT) และตรวจวัดค่าสายตา แจกแว่นฟรี 100ท่านแรก สำหรับท่านที่มีค่าสายตายาว +50 ถึง +350 ฟรี
 
การตรวจหาภาวะเส้นเลือดเเดงตีบตัน เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ภัยเงียบ อันตรายใกล้ตัว สำหรับกลุ่มเสี่ยง ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน ไขมัน ไต หัวใจ
 
ผู้เข้ารับการตรวจ มึคุณสมบัติดังนี้
 
มีอายุระหว่าง 35 – 85 ปี (ใช้สิทธิ์การรักษาบัตรทองในเขตกทม.)
 
มีโรคประจำตัว ดังนี้
เบาหวาน ความดัน ไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือด
มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรค หัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต มีน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัม
มีอาการเวียนหัว หน้ามืด มึนงง เดินเซ นอนไม่หลับ ใจสั่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก
รับคิวตรวจ วันละ50คน
 
สิ่งที่ต้องนำมาลงทะเบียนตรวจบัตรประชาชนตัวจริง (ลงทะเบียนหน้างาน)
 
วันพุธที 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.
โรงเรียนศิริกุล ประชาอุทิศ68
 
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “