วันพุธ 25 ต.ค. มีตรวจสุขภาพ แจกแว่นสายตายาว (100ท่านแรก) ฟรี

ประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพ ตรวจค่าสายตา แจกแว่นฟรี 100ท่านแรก ฟรี
 
การตรวจสุขภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมต่อโรคภัยไข้เจ็บที่ยังมาไม่ถึง แต่การไม่เจ็บไม่ป่วยถือว่าดีที่สุดแล้วครับ แต่เราก็ปฎิเสธไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพ เพราะถ้าหากเกิดตรวจพบเจอสิ่งผิดปกติก่อนก็จะได้เตรียมความพร้อมและรักษาได้ทันถ่วงทีครับ
 
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.
ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ37
 
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “