สำนักการโยธา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาหลุมและฟุตบาท ซอยประชาอุทิศ90

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมลงพื้นที่รับฟังข้อร้องเรียนจากพี่น้องที่พักอาศัยใกล้เคียงบริเวณชุมชนคลองเก้าห้อง ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหลุมขนาดใหญ่ ผมจึงเร่งประสานสารผู้เกี่ยวข้องให้เข้าแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับ
 
เมื่อวานนี้ ทางสำนักการโยธาได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับ
 
” เข้าใจพื้นที่ เข้าถึงปัญหา ไม่ได้มาแค่ตอนหาเสียง “
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมลงพื้นที่รับฟังข้อร้องเรียนจากพี่น้องที่พักอาศัยใกล้เคียงบริเวณชุมชนคลองเก้าห้อง ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหลุมขนาดใหญ่ ผมจึงเร่งประสานสารผู้เกี่ยวข้องให้เข้าแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับ
 
เมื่อวานนี้ ทางสำนักการโยธาได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับ
 
” เข้าใจพื้นที่ เข้าถึงปัญหา ไม่ได้มาแค่ตอนหาเสียง “