อปพร. เขตทุ่งครุ : 095-034-1316

     ทีมงานทุ่งครุ.com : 084-279-2258
    สำนักงานเขตทุ่งครุ : 02-464-4380

    สถานีบันดับเพลิงทุ่งครุ : 02-463-5402 , 02-464-3242

    สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ : 02-426-0108-9

    ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ศัศน์เอี่ยม : 02-426-3514

    ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ : 02-464-3057

    โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ : 02-462-7966-8

    ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ : 02-426-3041-2

    ห้องสมุดประชาชนทุ่งครุ : 02-426-5257

    สวนธนบุรีรมย์ : 02-426-3010
    ตำรวจ : 191

    ศูนย์วิทยุพระราม แจ้งเหตุไฟไหม้ : 199

    ตำรวจท่องเที่ยว : 1155

    ศูนย์ปราบขโมย สตช. : 1192

    ตำรวจทางหลวง : 1193

    กองปราบ : 1195

    ตำรวจน้ำ : 1196

    มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง กทม. : 1418

    ศุนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร : 1555

    ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย : 1300
    วิทยุ จส.100 : 1137 

    สวพ. FM91 : 1644

    กรมทางหลวงชนบท : 1146

    ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ตำรวจ : 1197

    กรมเจ้าท่า : 1199

    ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม : 1356

    กรมการขนส่งทางบก : 1584

    สายด่วนกรมทางหลวง : 1586

    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย : 1543

    วิทยุรวมด้วยช่วยกัน : 1677
    สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : 1669

    ศูนย์เอราวัณ สำนักแพทย์ (กทม.) : 1646

    หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล : 1554

    โรงพยาบาลตำรวจ : 1691

    ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลมาธิบดี : 1367

    สายด่วนสุขถาพจิต : 1667

    อุบัติเหตุทางน้ำ : 1196