เปิดให้บริการ “ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก”

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้
 
การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หลักการสำคัญคือ ควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
หลักเกณฑ์การเข้ารับบริการ
ผู้หญิงไทยอายุ 11-20 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2555)
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข54 ทัศน์เอี่ยม (ซ.พุทธบูชา44) ติดต่อ 02-426-3514
ศูนย์บริการสาธารณสุข59 ทุ่งครุ (ซ.ประชาอุทิศ90) ติดต่อ 02-464-3057
ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.
 
ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานของท่านรับวัคซีน หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับทางรพ.ที่ต้องการเข้ารับบริการครับผม
 
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “