โครงการตรวจสุขภาพและตรวจวัดค่าสายตา ฟรี

วันเสาร์นี้มีตรวจสุขภาพและตรวจวัดค่าสายตา ฟรี พร้อมกับได้เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

ประชาสัมพันธ์ชวนทุกท่านไปตรวจสุขภาพ จะเป็นการตรวจตามช่วงอายุ ซึ่งการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ15 ปีเป็นต้นไปครับ

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
ชุมชนบลูไลท์ ประชาอุทิศ33 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
ผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จะได้รับบริการดังนี้ครับ
  1. มีการบริการ แจกถุงยางฟรี ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
  2. มีบริการรับวัคซีนตามวัย
  3. มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  4. มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
  5. มีบริการตรวจเลือด หาค่าความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดและไขมัน
  6. มีบริการแจกยาเม็ดคุมกำเนิด
  7. มีบริการแจกยาเสริมธาตุเหล็ก
  8. มีบริการตรวจวัดค่าสายตา
    การตรวจวัดค่าสายตา มีการแจกแว่นสายตายาวให้กับผู้ที่มีค่าสายตายาว ตั้งแต่ +50 ถึง +350 ฟรี จำนวน 100 ท่าน

ข้อสำคัญ..สำหรับแว่นหากครบจำนวน100คิวแล้ว เจ้าหน้าที่จะปิดรับทันทีนะครับ ดังนั้นท่านที่ต้องการตรวจสายตาควรมารับคิวแต่เช้าครับ แว่นครบจำนวนก่อน เจ้าหน้าที่กลับก่อนครับ

และผมได้ประสานสินค้าธงฟ้าพาณิชย์ มาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับ